Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Терміни та визначення понять

Доступність для покупця Доступний для завантаження
Код НД згідно з ДК 004 01.040.29, 27.010
Позначення ДСТУ 5003.2:2008
Мова Українська
Метод прийняття Ні
Чинний від 2008-09-01
Чинний до Ні
Чинність чинний
Зміни 12-2008*
Сторінок на продаж 30
Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Терміни та визначення понять
1 143,00 грн
Доступний для завантаження Можна замовити і сплатити онлайн, документ буде одразу доступний для завантаження.

Сфера застосування

Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять стосовно сучасних автоматизованих систем обліку електричної енергії (АСОЕ) усіх суб’єктів і об’єктів електроенергетики, їхніх окремих складових частин, підсистем, компонентів та інших елементів (далі — складників). Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано використовувати у всіх видах технічної й організаційно-методичної документації на АСОЕ суб’єктів і об’єктів електроенергетики, їхніх окремих складників під час створювання, функціювання та подальшого розвитку цих систем. Цей стандарт поширюється на АСОЕ всіх суб’єктів і об’єктів електроенергетики незалежно від їх відомчої належності та форм власності, на яких після надання чинності цьому стандарту здійснюють упровадження (уведення в дію) нових або подальший розвиток уже наявних АСОЕ. Програмні й інформаційні засоби всіх наявних АСОЕ суб’єктів і об’єктів електроенергетики мають пройти під час експлуатування цілеспрямоване оновлення на відповідність ужитих у них термінів визначенням понять цього стандарту, а в усі види технічної й організаційно-методичної документації цих систем має бути внесено відповідні зміни, зокрема відкориговано експлуатаційну документацію. Цей стандарт рекомендовано застосовувати всім працівникам усіх суб’єктів електроенергетики та їхніх відокремлених структурних підрозділів, що виробляють, передають, постачають і/або споживають електричну енергію, виконують централізоване диспетчерське керування зазначеними технологічними процесами, а також купують і/або продають електричну енергію. Цей стандарт рекомендовано застосовувати всім працівникам усіх установ і організацій, що здійснюють керування, регулювання, нагляд й інспектування в електроенергетиці, а також підприємств, господарських товариств та інших організацій, які виконують наукові, дослідні, конструкторські, проектні, будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, виготовляють, комплектують, перевіряють, випробовують, тестують, діагностують, усувають відмови, провадять технічне обслуговування, ремонт (поточний, середній чи капітальний), моніторинг, контроль, аналіз, експертизу, атестацію, зокрема й метрологічну, сертифікацію, повірку, калібрування та надають інші послуги, пов’язані зі створенням і супроводженням (експлуатуванням і подальшим розвитком) АСОЕ суб’єктів і об’єктів електроенергетики.