11.020.01. Управління якістю та екологічне управління у сфері охорони здоров’я