Метали та сплави. Методи металографічного контролю. Терміни та визначення понять

Доступність для покупця Доступний для завантаження
Код НД згідно з ДК 004 01.040.77, 77.040.99
Позначення ДСТУ 7175:2010
Мова Українська
Метод прийняття Ні
Чинний від 2012-01-01
Чинний до Ні
Чинність чинний
Зміни Ні
Сторінок на продаж 25
Метали та сплави. Методи металографічного контролю. Терміни та визначення понять
952,50 грн
Доступний для завантаження Можна замовити і сплатити онлайн, документ буде одразу доступний для завантаження.

Сфера застосування

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі металографії, стандартних та інших видах та методах металографічного контролювання, а також основних характеристик структури металу, використовуваних у науці, техніці, виробництві різних видів металопродукції і напівфабрикатів зі сталей та сплавів усіх класів та марок. Терміни, установлені стандартом, рекомендовано для застосування в усіх видах документації та літератури, що входять до сфери робіт або використовують результати робіт зі стандартизації та контролювання металопродукції, та тісно пов’язаній з ними процедурі встановлювання відповідності продукції, процесів і послуг певним вимогам, яка полягає у випробовуванні, оцінюванні відповідності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сертифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації, або використовують результати цих робіт, а також у нормативних документах, навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах.